Gasloos met Warmtepomp

warmtepompEen warmtepomp werkt eigenlijk zoals een koelkast. De warmtepomp bestaat uit 2 warmtewisselaars, een compressor en een leidingsysteem met een koelmedium.

In de eerste warmtewisselaar wordt warmte uit lucht of een vloeistof opgenomen door het koelmedium. Dat koelmedium verdampt door de warmte opname en wordt in gasvormige toestand naar de tweede warmtewisselaar gepompt. In deze tweede warmtewisselaar wordt de warmte in het koelmedium afgestaan aan een vloeistof. Het koelmedium condenseert en wordt weer vloeibaar en stroomt via een regelventiel weer naar de eerste warmtewisselaar om weer warmte op te nemen.

De warmtepomp wordt benoemd naar de 2 warmtewisselaars. Zo zijn er de lucht/water warmtepompen die warmte opnemen uit lucht en die warmte afgeven aan water en de water/water warmtepomp die warmte opneemt uit water en deze warmte weer afgeeft aan een ander circuit met water. Op het plaatje de lucht/water warmtepomp.

Warmte kan uit de grond worden gehaald en afgegeven worden aan het water in een verwarmingssysteem, b.v. een CV ketel.

Men kan ook warmte uit de buitenlucht halen en deze afgeven aan water in een verwarmingssysteem.(zoals op het plaatje)

De compressor gebruikt tijdens draaien elektrische energie en dit kost geld.
De warmte die in het verwarmingssysteem wordt gebracht bespaart gaskosten.

Men kan de capaciteit van de warmtepomp zo bepalen dat er nauwelijks meer gas verstookt hoeft te worden.
Doordat de Overheid het gasverbruik ontmoedigt en de gasprijs daardoor elk jaar hoger wordt kan de financiele besparing op gas fors oplopen.

Hieronder een rekenvoorbeeld:

Een woning wordt verwarmd door gas. De inhoud van de woning is 300 m³.
Dan is het benodigd verwarmingsvermogen 300m³ x 43 watt/m³=12,9 kW
We kiezen een lucht/water warmtepomp van 13 kW. Verbruik is 3 kW.
Rendement van de warmtepomp = 13/3 x 100% = 433%

We verwarmen het huis 7 maanden lang elke dag 12 uur. = 7 x 30 x 12 = 2520 uur.
Met de warmtepomp gebruiken we 2520 x 3 kW = 7.060 kWh
Kosten: 7.060 x € 0,22 = € 1.663,20

De CV ketel heeft een capaciteit van minimaal 12,9/0,95 = 13,65 kW
Kiezen we een ketel van 22 kW. Om 13,65 kW te verwarmen gebruikt de ketel
1,7 m³ gas/uur. (zonder warmtepomp)
De CV ketel gebruikt dan 2530h x 1,7m³ = 4301 m³
Gaskosten: 4301 x € 0,62 = € 2666,62

Conclusie: Met een warmtepomp verwarmen bespaart 2666,62 – 1663,20 =
€ 1003,42 maar je moet wel ca. €10.000,- investeren in een warmtepomp en toebehoren.

Hier zie je dat de warmtepomp met een verbruik van 7.060 kWh goedkoper is dan gasverwarming.

Nog interessanter wordt het als we het elektrisch verbruik van de warmtepomp op gaan wekken met zonnepanelen. Zie hier.