Maandelijks archief: december 2009

Trillingsmetingen

Een ideale machine produceert geen trillingen, alle energie wordt benut voor de taak waarvoor de machine is ontworpen. In de praktijk echter trilt een machine door slijtage ten gevolge van het gebruik. Deze trillingen bevorderen weer  Lees verder

Procesoptimalisatie (algemeen)

Bij procesoptimalisatie is het doel dat men geen productiestilstanden heeft, geen afval maakt en op maximale capaciteit produceert.
Er zijn veel methoden om dat te bereiken. Enkele namen zijn: Total Productive Maintenance (TPM), Reliability Centered Maintenance (CRM), Theory of Constraints (ToC), Quick Response Manufacturing (QRM), Lean Manufactoring (LM), enz. enz. Genoemde methoden hebben of hun invalshoek vanuit  Logistiek of vanuit Onderhoud. Lees verder

Onderhoudsstrategieën

Een onderhoudsstrategie geeft aan hoe men het onderhoud aan werktuigen, appendages en installaties uitvoert. Onderhoud kost geld, veel geld en daarom dient onnodig onderhoud worden voorkomen, maar met een juiste strategie kan de investering in onderhoud makkelijk worden terug verdiend door Lees verder

Toerenregeling voor centrifugaalpompen

Hier een beschrijving hoe men energie kan besparen door het toepassen van toerenregelingen bij centrifugaalpompen. Lees verder

De start

Vandaag heb ik WordPress gekozen om een blog te maken. Ik zal niet elke dag publiceren. Er zullen talloze technische problemen met hun oplossingen de revue gaan passeren. Ik hoop dat het een lezenswaardig blog wordt.